ChatGPT får ögon; på "riktigt"

Med den senaste uppdateringen från OpenAI kommer ChatGPT att få förmågan att se – på "riktigt". Detta representerar ett stort steg framåt inom generativ AI och öppnar upp för nya möjligheter inom datainsamling och modellträning.


Förbättrad datainsamling


Multimodal data:

När ChatGPT kan bearbeta både text och rörlig video, öppnas möjligheten för att samla in data från flera källor samtidigt. Detta innebär att bilder, videor och text kan integreras för att skapa en mer omfattande och nyanserad databas. Genom att kombinera dessa olika typer av data kan AI-modeller få en djupare förståelse för kontexten, vilket är avgörande för att förbättra deras prestanda och användbarhet.


Ökad datamängd:

Med tillgång till visuell information finns en enorm mängd ny data tillgänglig för träning. Bilder och videor från sociala medier, offentliga databaser och andra källor kan nu inkluderas i träningsprocessen, vilket leder till en rikare och mer varierad datamängd.


Kvalitetskontroll och filtrering:

Med visuell analys kan AI-modeller bättre filtrera och kvalitetssäkra insamlad data. Detta innebär att bilder med låg kvalitet eller irrelevanta visuella element kan identifieras och uteslutas, vilket förbättrar kvaliteten på den data som används för träning.


Förbättrad modellträning


Djupare kontextförståelse:

Integrationen av bild/video- och textdata gör att modeller kan få en djupare förståelse av kontexten i olika scenarier. Detta förbättrar AI:s förmåga att ge mer precisa och relevanta svar genom att relatera textinformation till visuella ledtrådar. Till exempel kan ChatGPT nu analysera en bild av en meny och ge rekommendationer baserade på bildens innehåll.


Ny typ av märkning:

Med visuell förmåga kan modellerna nu dra nytta av bildmärkning tillsammans med textmärkning. Detta kräver nya metoder för att märka data där både text och video-information integreras, vilket kan leda till mer robust och mångsidig AI-träning.


Säkerhet och etiska utmaningar


Med de nya visuella förmågorna kommer också nya säkerhetsmässiga och etiska utmaningar. Visuella modeller kan ge upphov till nya risker, såsom felaktig analys eller intrång i privatlivet. Därför implementeras dessa funktioner gradvis, med omfattande tester och riskbedömningar för att säkerställa att de används på ett säkert och ansvarsfullt sätt.


Den nya visuella förmågan hos ChatGPT innebär en betydande utveckling inom AI, med förbättrad datainsamling och modellträning som resultat. Detta kan leda till mer avancerade och användbara AI-tillämpningar, samtidigt som det ställer nya krav på säkerhet och etisk användning.


//Lena och Dennis
www.aistrateg.se

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Utforska ChatGPT på arbetsplatsen: Svårare än så behöver det inte vara

Artificiell intelligens (AI): Att navigera i gränslandet mellan maskin och människa