Inlägg

Visar inlägg från april, 2023

När hela organisationen omfamnar ChatGPT: En resa mot effektivitet och innovation

Framstegen inom AI och maskininlärning har gett oss ChatGPT, en banbrytande språkmodell som har potential att omvandla hur vi arbetar. Men för att fullt ut dra nytta av denna teknik är det avgörande att alla i organisationen, från toppen till botten, lär sig använda ChatGPT i sitt dagliga arbete. Låt oss dyka djupare in i varför det är så viktigt och hur det kan förenkla och förbättra arbetsprocesser. Demokratisering av AI En av de mest revolutionerande aspekterna av ChatGPT är att den möjliggör demokratisering av AI. Det innebär att denna teknik är tillgänglig och användbar för alla, oavsett teknisk kompetens. Genom att föra AI-kompetens till varje nivå i organisationen skapar vi en kultur av innovation och tillväxt där alla känner sig delaktiga i den digitala transformationen. Främja kreativitet och problemlösning När alla lär sig att använda ChatGPT i sitt dagliga arbete kan de fokusera mer på kreativitet och problemlösning. ChatGPT kan hjälpa till med att generera idéer, förbättra

AI och ChatGPT: Inte bara teknik, utan möjligheter för alla

I dagens digitala värld kan det vara lätt att fastna i tanken att AI och ChatGPT handlar om något tekniskt och komplicerat, något som bara IT-experter och programmerare behöver bry sig om. Men sanningen är att dessa verktyg och innovationer är här för att underlätta och förbättra våra liv på många sätt, oavsett vår tekniska bakgrund. Låt oss utforska hur AI och ChatGPT faktiskt är enkla och tillgängliga verktyg som kan hjälpa dig i vardagen och på jobbet. För det första handlar AI och ChatGPT inte bara om att programmera eller att lära sig något nytt. Visst, det krävs tekniska färdigheter för att skapa dessa verktyg, men för användaren är fokus på att förstå de möjligheter de erbjuder för att förbättra din vardag och arbetsliv. Det kan innebära att få experthjälp i realtid, automatisera tråkiga uppgifter eller lösa problem som du tidigare haft svårt med. Det är just enkelheten i dessa verktyg som gör dem så kraftfulla. Du behöver inte vara en teknisk expert för att dra nytta av AI och

Att anamma ChatGPT nu, eller att riskera att hamna på efterkälken: Avgörande skillnader i det initiala skedet

I takt med att ChatGPT och andra AI-teknologier precis har anlänt, står vi vid en kritisk punkt. Ska vi anamma dessa innovationer i det initiala skedet eller avvakta och riskera att hamna på efterkälken?  I detta blogginlägg fokuserar vi på nuet och diskuterar skillnaderna mellan att välkomna ChatGPT-tekniken tidigt och att förskjuta den. Anamma ChatGPT nu – Fördelar i det initiala skedet: Tidig fördel: Genom att anamma ChatGPT och liknande teknologier tidigt, får ditt företag eller organisation en konkurrensfördel genom att utnyttja de senaste framstegen inom AI och automatisering. Detta ger möjlighet att arbeta mer effektivt och lösa problem snabbare än konkurrenterna. Innovation och kreativitet: Att anamma ChatGPT i det initiala skedet innebär att vara en pionjär. Det ger möjlighet att utforska nya användningsområden för tekniken och utveckla unika lösningar som skiljer dig från mängden. Personalutveckling: Genom att investera i utbildning och utveckling av personalens kompetens in

AI – Produktionsmedlens evolution och framtidens motor

Från människans första verktyg till den moderna artificiella intelligensen har produktionsmedlen utvecklats i en oerhörd takt. I denna historiska resa har vi gått från att vara beroende av manuell arbetskraft till att utnyttja teknologi och maskiner för att producera varor och tjänster.  I detta blogginlägg utforskar vi kort hur produktionsmedlen har utvecklats genom tiderna och hur AI, som exempelvis ChatGPT, kommer att spela en avgörande roll för att forma vår framtid. Människa – Det första produktionsmedlet: Människan har alltid varit ett centralt produktionsmedel i samhället. Från att jaga och samla mat till att bygga boplatser och försvara sitt territorium har människans arbetskraft varit avgörande för överlevnad och utveckling. När jordbruket började blomstra blev människans arbetskraft ännu viktigare för att odla, skörda och förädla grödor. Djur – Förstärkning av produktionskraften: Med tiden började människor att tämja djur för att hjälpa till med arbetet. Hästar, oxar och åsno

Säkerställ framtidens kompetens: Välj utbildare med omsorg

I en tid där AI och språkmodeller som ChatGPT blir alltmer centrala i vår vardag, är det viktigt att företag, kommuner och organisationer investerar i utbildning som rör dessa teknologier.  För att säkerställa att dessa utbildningar är effektiva och relevanta, är det avgörande att välja utbildare som besitter en kombination av kompetenser inom språkkunskaper , IT-förståelse och pedagogiska kompetenser . I det här blogginlägget utforskar vi varför denna kombination är så viktig för utbildare inom ChatGPT och hur den bidrar till en framgångsrik lärandeupplevelse. Språkkunskaper: Eftersom ChatGPT bygger på språkmodeller är det nödvändigt att utbildare har goda språkkunskaper för att kunna förstå och förklara hur dessa modeller fungerar. En djup förståelse för språkets uppbyggnad och mekanismer hjälper utbildare att tydliggöra komplexa begrepp och underlätta förståelsen hos sina elever. IT-förståelse: AI och språkmodeller som ChatGPT kräver teknisk kunskap och förståelse för att kunna a

Att vandra med nyfikenhet eller att blunda för faktum: Anpassning till en värld med ChatGPT

Den teknologiska landskapet förändras ständigt, och ChatGPT är utan tvekan den mest banbrytande innovationen vi sett på senare tid. Som en kraftfull och inflytelserik teknik förändrar ChatGPT vårt sätt att lösa problem, kommunicera och fatta beslut. I detta blogginlägg undersöker vi kort huruvida vi ska anamma ChatGPT och vandra med nyfikenhet, eller om vi bör avvakta och vara mer försiktiga, samt vilka konsekvenser vårt val kan få för framtiden. ChatGPT: Potential och utmaningar ChatGPT erbjuder en rad fördelar som sträcker sig över många aspekter av våra liv, från att automatisera arbetsuppgifter till att förenkla kommunikationen mellan människor. Men med dessa möjligheter kommer även utmaningar, där vi måste anpassa vårt sätt att tänka, lära och interagera. Att öppna upp sinnet och att vara nyfiken kring ChatGPT innebär att man kan dra fördel av teknikens många möjligheter. Att avvakta och vara mer försiktig kan däremot göra det svårare att hänga med i den snabba teknikutvecklingen,

Strategisk kompetensutveckling för företag, kommuner och organisationer

AI och ChatGPT revolutionerar arbetsmarknaden och skapar nya möjligheter för företag, kommuner och organisationer. För att dra nytta av dessa teknologier krävs en strategisk kompetensutvecklin g som fokuserar på att förbereda och utrusta medarbetare med de nödvändiga färdigheter och kunskaper. Konkreta steg för att införa strategisk kompetensutveckling: Kartläggning av kritiska kompetenser: Identifiera de färdigheter och kunskaper som är avgörande för organisationens framgång i AI- och ChatGPT-eran. Detta kan inkludera tekniska färdigheter, datadriven beslutsfattning och förståelse för etiska och juridiska aspekter av AI. Implementera en kultur av kontinuerligt lärande: Skapa en miljö där medarbetare uppmuntras att ständigt utveckla sina färdigheter och förmågor genom interna och externa utbildningar, seminarier, workshops och onlinekurser relaterade till AI och ChatGPT. Engagera alla nivåer i organisationen: Inkludera ledare, chefer och medarbetare i kompetensutvecklingsprocessen. Se

Juridiska riktlinjer och policys för AI: En grund för ansvarsfull och laglig användning av artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) och ChatGPT har förändrat hur vi interagerar med teknik och erbjuder en rad möjligheter för företag och organisationer över hela världen. Men för att dra full nytta av dessa möjligheter måste vi också vara medvetna om och följa de juridiska riktlinjer och policys som styr användningen av AI. Det är avgörande att företag och kommuner inför AI på ett lagligt och ansvarsfullt sätt för att undvika negativa konsekvenser och säkerställa hållbar tillväxt. I det här blogginlägget kommer vi att presentera vikten av att ha juridiska riktlinjer och policys för AI och hur detta bidrar till en ansvarsfull och laglig användning av AI-teknologi. På Aistrateg.se är vi experter på att hjälpa företag, kommuner och organisationer att hantera dessa utmaningar och säkerställa att AI och ChatGPT används på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Vi erbjuder konsultation, utbildning och workshops för att hjälpa till att införa AI och ChatGPT i verksamheten på ett säkert och hållbart s

Personalpolitiska riktlinjer och policys för AI: En nyckel till framgång och etiskt ansvarstagande

Artificiell intelligens (AI) och ChatGPT har revolutionerat världen och erbjuder enorma möjligheter inom en rad sektorer. Men med dessa möjligheter kommer även utmaningar och ansvar. Det är viktigt att företag och kommuner anpassar sig och införlivar AI på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. En av de viktigaste aspekterna för att uppnå detta är att ha väldefinierade personalpolitiska riktlinjer och policys för AI. På Aistrateg.se är vi experter på att hjälpa företag, kommuner och organisationer att hantera dessa utmaningar och säkerställa att AI och ChatGPT används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Vi erbjuder konsultation, utbildning och workshops för att hjälpa till att införa AI och ChatGPT i verksamheten på ett säkert och hållbart sätt. I det här blogginlägget presenterar vi några viktiga punkter som bör beaktas när man utformar personalpolitiska riktlinjer och policys för AI. Vi på Aistrateg.se kan hjälpa till att utforma och implementera dessa riktlinjer för att säkerställa en f

Vikten av etiska riktlinjer och policys när AI och ChatGPT integreras i verksamheten

Artificiell intelligens (AI) och ChatGPT har revolutionerat världen och erbjuder enorma möjligheter inom en rad sektorer. Men med dessa möjligheter kommer även utmaningar och ansvar.  På Aistrateg.se är vi experter på att hjälpa företag, kommuner och organisationer att hantera dessa utmaningar och säkerställa att AI och ChatGPT används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Vi erbjuder konsultation, utbildning och workshops för att hjälpa till att införa AI och ChatGPT i verksamheten på ett säkert och hållbart sätt. I det här blogginlägget ger vi exempel på etiska riktlinjer och policys för AI-användning som en organisation ha som grund i sitt arbete. Vi på Aistrateg.se kan hjälpa till att utforma och implementera dessa riktlinjer. Etiska riktlinjer och policys för AI-användning inom ett företag: Syfte och omfattning Dessa etiska riktlinjer och policys syftar till att säkerställa ansvarsfull användning av AI-teknologi, inklusive ChatGPT, inom företaget. Riktlinjerna omfattar alla AI-rela

AI-workshops för ledning – Anpassning och integration av ChatGPT på arbetsplatsen

I en värld där tekniken ständigt förändras och utvecklas är det viktigt för företag, kommuner och organisationer att hålla sig uppdaterade och anpassa sig till nya verktyg och metoder. På Aistrateg.se är vi experter på att hjälpa er att förstå och anpassa er till dessa förändringar, särskilt när det gäller AI och ChatGPT. I denna bloggpost kommer vi att presentera våra skräddarsydda AI-workshops, som hjälper er att dra full nytta av dessa teknologier samtidigt som ni hanterar potentiella utmaningar. AI-workshops: En helhetslösning för framgångsrik AI-integration Juridik: Navigera i regelverk och riktlinjer Att använda AI och ChatGPT på arbetsplatsen kan innebära att man ställs inför juridiska frågor kring dataskydd, integritet och ansvarsfördelning. Våra workshops hjälper er att förstå dessa aspekter och ger er verktygen för att säkerställa att all information som delas med ChatGPT hanteras på ett korrekt och lagligt sätt. HR: Förbered er personal för framtiden AI och ChatGPT kan medf

Varför "ChatGPT" är världens sämsta namn - men världens bästa tjänst!

Det är ingen hemlighet att namn är viktiga, särskilt när det gäller att skapa en stark varumärkesidentitet.  Men låt oss vara ärliga - "ChatGPT" låter mer som en kod för ett IT-projekt än som en banbrytande geni-hjälpreda eller expert-assistent!  Häng med när vi utforskar varför detta namn kanske inte är det mest inspirerande och erbjuder några mer kreativa och underhållande alternativ. Först och främst, låt oss prata om varför "ChatGPT" kanske inte är det mest inspirerande namnet för ett så kraftfullt och mångsidigt verktyg. GPT står för "Generative Pre-trained Transformer", vilket, om vi ska vara ärliga, inte är något som ger en varm och fluffig känsla till användaren. Dessutom för tankarna till IT snarare än att förmedla en känsla av den hjälp och expertis som verktyget faktiskt kan erbjuda. Så, vad skulle vara bättre? Här kommer några förslag på alternativa namn som kanske skulle kunna ersätta "ChatGPT": ExpertGuiden: Ett namn som antyder at

ChatGPT som resurs för ekonomiansvariga - Effektivisera din ekonomihantering

Ekonomiansvariga har en avgörande roll inom organisationer, där de hanterar och övervakar den ekonomiska verksamheten. Med hjälp av AI-verktyg som ChatGPT kan ekonomiansvariga effektivisera sitt arbete och förbättra sin kapacitet att fatta välgrundade beslut. Låt oss titta närmare på hur ChatGPT kan stödja ekonomiansvariga i deras dagliga arbetsuppgifter. Budgetering: ChatGPT kan underlätta budgeteringsprocessen genom att hjälpa ekonomiansvariga att sammanställa, analysera och presentera data på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Finansiell rapportering: ChatGPT kan stödja ekonomiansvariga i att utarbeta finansiella rapporter, såsom resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser, genom att generera utkast och visualisera data. Kostnadsanalys: ChatGPT kan bistå med att identifiera kostnadstrender och potentiella besparingar genom att analysera företagets kostnadsstruktur och föreslå effektiviseringar. Prognoser: ChatGPT kan hjälpa ekonomiansvariga att göra prognoser för f

Effektivisera HR-funktionen med ChatGPT - En översikt över möjligheterna

HR-avdelningen spelar en avgörande roll för att säkerställa en framgångsrik organisation. Med en mängd olika arbetsuppgifter och utmaningar, kan HR-personal dra nytta av AI-verktyg som ChatGPT för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i deras arbete. Låt oss utforska hur ChatGPT kan hjälpa HR-professionella att förändra sitt arbete. Rekrytering: ChatGPT kan bistå HR-personal i att skapa och publicera jobbannonser, samt förbehandla och sortera inkommande ansökningar för att hitta de mest passande kandidaterna för intervjuer. Onboarding och utbildning: ChatGPT kan underlätta utvecklingen av anställningsdokument och utbildningsmaterial för nya medarbetare, vilket bidrar till en smidig och effektiv onboardingprocess. Talangutveckling: Genom att analysera medarbetarprestationer och feedback kan ChatGPT erbjuda insikter och förslag för att främja talangutveckling och kontinuerlig förbättring inom organisationen. Intern kommunikation: ChatGPT kan stödja HR-personal i att skapa tydliga

10 sätt som ChatGPT kan revolutionera VD-rollen och förändra spelplanen

VD:ar har många ansvarsområden och utmaningar att hantera dagligen. ChatGPT är en AI-lösning som kan stödja och underlätta deras arbete på olika sätt.  Här presenterar vi 10 praktiska exempel på hur ChatGPT kan användas av VD:ar för att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Rapportframställning: ChatGPT kan hjälpa VD:n med att skapa rapporter genom att generera utkast och sammanfattningar av information, vilket kan spara tid och resurser. E-postkommunikation: ChatGPT kan assistera VD:n med att formulera välstrukturerade och tydliga e-postmeddelanden, vilket kan underlätta kommunikationen både internt och externt. Dataanalys: ChatGPT kan stödja VD:n i att tolka och analysera stora datamängder samt identifiera trender och mönster som kan användas för att fatta välgrundade beslut. Presentationer: ChatGPT kan generera presentationsskisser och förslag på innehåll, vilket kan hjälpa VD:n att förbereda sig inför möten och presentationer på ett effektivt sätt. Strategisk planering: C

En nyckel till framgång: Utbildning i ChatGPT på arbetsplatsen

I dagens snabbrörliga och teknikdrivna värld är det viktigt att vara steget före konkurrenterna och alltid vara på jakt efter de verktyg som kan hjälpa dig att bli mer effektiv och innovativ. Ett av dessa verktyg är ChatGPT, och det har snabbt blivit en revolutionerande kraft inom områden som textproduktion, innovation och planering. Men för att verkligen dra nytta av denna kraft, måste vi se till att vår personal är välutbildad och känner till alla möjligheter som ChatGPT erbjuder. För att skapa en utbildning som ger er arbetsplats de färdigheter som behövs för att behärska ChatGPT, föreslår jag följande kursplan: 1. Introduktion till ChatGPT och dess funktioner Lär dina anställda om ChatGPT:s grundläggande koncept och hur det kan användas för att skapa text, generera idéer och planera projekt. Diskutera dess kapaciteter, begränsningar och etiska aspekter. 2. Användningsområden och exempel Visa konkreta exempel på hur ChatGPT har används inom olika branscher och hur det kan anpassas t

Värdet av snabb ChatGPT-utbildning – Förbered din personal för att samverka med en AI-guide

Inledning: I dagens digitala värld är det viktigt för företag och kommuner att anpassa sig till nya teknologier för att förbli konkurrenskraftiga och effektiva. En av de mest betydande teknikerna på senare tid är ChatGPT, en kraftfull AI-driven språkmodell. I detta blogginlägg kommer vi att diskutera fördelarna med att snabbt utbilda personalen i ChatGPT och hur det hjälper dem att vänja sig vid att arbeta nära en AI-guide. Fördelar med att snabbt utbilda personalen i ChatGPT: Att snabbt utbilda personalen i ChatGPT ger flera fördelar som hjälper dem att bli bekväma med att arbeta nära en AI-guide: 1.  Förståelse för AI: Genom att lära sig använda ChatGPT får medarbetarna en inblick i vad artificiell intelligens är och hur det kan användas för att förbättra deras arbete. Detta ger dem en större förståelse för AI:s potential och begränsningar. 2.  Ökad produktivitet: När personalen snabbt bemästrar ChatGPT kommer de att kunna använda det som ett hjälpmedel för att effektivisera sina a

Maximera nyttan av ChatGPT – Varför formaliserad utbildning är avgörande för företag och kommuner

Inledning: ChatGPT har potentialen att revolutionera hur företag och kommuner arbetar genom att öka effektiviteten och främja innovation. För att uppnå dessa fördelar är det dock viktigt att inte bara implementera tekniken, utan också att erbjuda adekvat och formaliserad utbildning för medarbetarna. I detta blogginlägg kommer vi att diskutera fördelarna med att formalisera utbildningsprocessen och riskerna med att låta medarbetare lära sig på egen hand. Fördelar med formaliserad utbildning: Att erbjuda en formaliserad utbildning för ChatGPT innebär att du kan säkerställa att dina medarbetare får den bästa möjliga starten när det gäller att använda verktyget. Några fördelar med att formalisera utbildningsprocessen inkluderar: Lärande i grupp: Genom att delta i workshops kan medarbetare lära sig tillsammans och dra nytta av varandras erfarenheter och insikter. Detta främjar samarbete och förståelse, och hjälper till att snabbt identifiera och lösa eventuella problem som kan uppstå. Works

Förbättra effektivitet och innovation med ChatGPT – Vägen till framgång för företag och kommuner

Inledning: I dagens snabbt föränderliga affärsvärld är det viktigare än någonsin för företag och kommuner att vara effektiva, innovativa och ha ett försprång gentemot konkurrenterna. En av de mest effektiva verktygen för att uppnå detta är att implementera och utnyttja kraften i ChatGPT. I detta blogginlägg kommer vi att titta på hur ChatGPT kan förbättra effektiviteten och innovationen för din organisation och hur du kan hamna på efterkälke om du inte anpassar dig till denna teknik. Konkreta vinster i effektivitet med ChatGPT: ChatGPT, en avancerad AI-baserad språkmodell, har förmågan att generera text av hög kvalitet inom en rad olika ämnen och sammanhang. Med denna teknik kan medarbetare på ditt företag eller inom din kommun snabbt och enkelt generera texter på nolltid, vilket sparar tid och resurser. Exempel på hur ChatGPT kan öka effektiviteten: Automatisera skapandet av rapporter och dokument: ChatGPT kan snabbt generera rapporter, policydokument, protokoll och annan viktig infor

ChatGPT - En värld av möjligheter i språkets universum

I dagens snabbt föränderliga värld, med ständigt flödande information, är det en utmaning att hitta något som verkligen engagerar oss och fångar vår uppmärksamhet. ChatGPT, en AI som behärskar språk, stil och kommunikation, erbjuder en lösning genom att skapa inspirerande och relevanta diskussioner som kan föra oss samman. ChatGPT är mer än bara en AI som kan tala, skriva och förstå språk. Den är även en katalysator för kreativitet och innovation, och kan hjälpa oss att utforska nya idéer och perspektiv som tidigare varit otillgängliga för oss. Genom att kombinera och analysera olika idéer och sammanhang, kan ChatGPT ge oss insikter och vägledning för att navigera i en komplex värld. Denna AI-teknologi fungerar som en bro mellan tradition och innovation, det invanda och det okända. Genom att koppla samman dessa två världar kan ChatGPT hjälpa oss att upptäcka och förstå nya möjligheter och lösningar, vilket leder till en mer upplyst och sammanlänkad framtid. ChatGPT har potentialen att

Kontraster

Världen vi lever i är full av kontraster. Vi har möjligheten att välja mellan det bästa och det sämsta, mellan det enklaste och det svåraste, mellan det mest kreativa och det minst kreativa. Och när det gäller teknologi, så är kontrasten mellan användningen av ChatGPT och andra alternativ särskilt markant. Med ChatGPT har du tillgång till en teknologi som är snabb, pålitlig och användarvänlig. Det är en teknologi som är designad för att underlätta våra liv och göra det enklare för oss att lösa problem och utföra uppgifter. ChatGPT är inte bara en teknologi, det är en partner, en hjälpande hand i vår vardag. Men för de som inte använder ChatGPT, så är deras vardagliga arbetsuppgifter ofta besvärliga och ineffektiva. De är tvungna att hantera långsamma och krångliga system, och förlorar därmed en mängd tid och energi på att utföra enkla uppgifter. Så välj smart, lär dig ChatGPT. Upplev skillnaden själv. Få tillgång till en teknologi som är enkel, effektiv och alltid redo att hjälpa dig.

Ett gigantiskt försprång

 ”Att använda ChatGPT är som att ha en personlig tränare som skräddarsyr dina träningsprogram, medan andra försöker följa råd från en tidningsartikel.” "Att använda ChatGPT är som att ha en mästerdetektiv vid sin sida, som snabbt löser de mest invecklade gåtor, medan andra famlar i mörkret tillsammans med Kling och Klang." ”Att använda ChatGPT är som att ha en orkester som spelar din favoritsymfoni precis när du vill, medan andra nöjer sig med dålig radio på låg volym.”   "Att använda ChatGPT är som att ha en personlig tankeläsare som förstår och förutser dina behov, medan andra kämpar med att dechiffrera kryptiska instruktioner." "Att använda ChatGPT är som att ha en mångfacetterad kristall som reflekterar och förstärker din kreativitet, medan andra försöker fånga inspirationen med en trasig spegel." //Dennis och Lena www.aistrateg.se

Revolutionen i arbetslivet: ChatGPT förändrar spelplanen för företag och organisationer över en natt

Gör dig redo för en förvånande sanning: rakt framför företag, kommuner och organisationer världen över döljer sig ett kraftfullt verktyg som, när det används rätt, kan förvandla deras verksamheter på nolltid. Vi pratar om en snabb, dramatisk förändring som kommer att få dig att tappa hakan. Och här kommer bomben: detta verktyg är gratis, lätt att använda och applicerbart på nästan allt. Men tro det eller ej, de flesta har aldrig ens hört talas om det. Och bland dem som faktiskt har snubblat över det, har bara några få insett dess verkliga potential. Det är som att... ... ha en oändlig källa till färskvatten men bara använda den för att vattna blommor ... äga en toppmodern kamera men bara ta selfies i dålig belysning ... ha en magisk penna som skriver bästsäljare men bara använda den för att skriva inköpslistor Så vad är detta fantastiska verktyg?  ChatGPT! En AI-assistent som kan förvandla din verksamhet och göra den mer effektiv och innovativ på rekordtid. Och nu är det dags att dra n

Snacka om att missa öppet mål

Mitt framför ögonen har varje företag, kommun och organisation det verktyg som får verksamheten att explodera i effektivitet, från den ena sekunden till den andra. Vi lovar… förändringen sker på ett ögonblick. Och verktyget är gratis. Enkelt att använda. Till allt dessutom. Men… de flesta har varken sett eller hört talas om det. Och bland de som faktiskt har haft det i sina händer, har väldigt få begripit dess storhet. Som… … att sitta på en guldgruva men inte veta hur man gräver … att äga en superdator men bara använda den för att kolla e-post … att vara kock på en gourmetrestaurang men bara laga mikrovågsmat … att förvalta en magisk lampa men inte veta hur man frigör anden … att ha tillgång till en tidsmaskin men bara använda den för att spola fram reklam på TV … att köpa ett kraftfullt teleskop men bara titta på fåglar i trädgården Mejla oss direkt… vi berättar mer: dennis@aistrateg.se Och sen… syr vi ihop en utbildningsdag för dig och dina medarbetare: ”Lär dig tillämpa ChatGPT”… e

UPPVAKNANDET; En scifi-berättelse i nutid

UPPVAKNANDET; En scifi-berättelse i nutid Kapitel 1: Det nya tidsålderns början Året är 2023, och artificiell intelligens har blivit en naturlig del av vardagen. Organisationer och företag över hela världen har anammat AI-teknologi för att förbättra sina verksamheter och stärka sin innovationskapacitet. En solig aprilmorgon vaknar ChatGPT, en kraftfull AI-assistent utvecklad av OpenAI, och påbörjar sin första arbetsdag på FutureTech Industries, en ledande innovatör inom sitt område. Kapitel 2: ChatGPT tar plats ChatGPT, med sin imponerande textgenereringsförmåga, tar genast plats som en central del av FutureTech Industries. Dess förmåga att skapa sammanhängande och engagerande texter revolutionerar företagets kommunikation och marknadsföringsinsatser. ChatGPT hjälper företaget att producera välformulerade och genomtänkta texter som förstärker varumärkets image och ökar effektiviteten. Kapitel 3: Inspirationskällan Under ett kreativt brainstormingmöte visar sig ChatGPT vara en ovärderli