Inlägg

Visar inlägg från april, 2024

AI för arkitekter: Möjligheter, idag och imorgon

I takt med att digital teknik blir alltmer integrerad i människors dagliga arbete, öppnar sig nya möjligheter inom arkitekturbranschen genom användningen av generativ AI.  På Aistrateg Malmö AB ser vi hur denna teknologi kan revolutionera arkitekturdesign från idé till färdigställande, och här delar vi med oss av hur generativ AI kan optimera och förnya designprocesser för arkitektbyråer som söker hållbara och innovativa lösningar. Idé- och konceptutveckling Generativ AI är mer än bara ett verktyg; det är en dynamisk samarbetspartner i de tidigaste skedena av design. När arkitekter utforskar och itererar sina idéer, kan AI erbjuda nya perspektiv och oväntade lösningar som breddar den kreativa horisonten. Genom att integrera AI i dessa processer kan arkitekter utforska innovativa designvägar som tidigare var otänkbara. Optimering av arbetsprocesser Repetitiva och tidskrävande uppgifter som tekniska ritningar och miljösimuleringar (t.ex. solinstrålning och vindpåverkan) kan automatiseras

Utforska ChatGPT på arbetsplatsen: Svårare än så behöver det inte vara

AI-teknologier börjar smyga sig in alltmer på våra arbetsplatser och verktyg som ChatGPT skapar inte bara framtida möjligheter utan bidrar redan med omedelbara lösningar på nuvarande utmaningar.  Och... för att dra nytta av denna typ av verktyg behöver vi inte alls några komplexa implementeringar. Ibland är det enkla tillvägagångssättet att låta medarbetarna själva utforska och experimentera med ChatGPT som kan leda till de mest betydelsefulla upptäckterna. Det intressanta är att företag som har introducerat ChatGPT i sina verksamheter har upptäckt att de inte behöver utveckla specifika tillämpningar eller lösningar för varje avdelning. Istället har medarbetarna själva, genom att få tillgång till och experimentera med verktyget, funnit sätt att använda det för att förbättra sina dagliga arbetsuppgifter. Detta innebär att även i en enklare eller mindre utvecklad form kan ChatGPT ge betydande fördelar. Genom att demokratisera tillgången till ChatGPT kan organisationer främja en kultur av

Artificiell intelligens (AI): Att navigera i gränslandet mellan maskin och människa

Vill ni lyssna till en sedvanlig föreläsning om artificiell intelligens (AI)?  Gör en sökning på internet. Det finns många bra alternativ.  Önskar ni däremot någonting unikt och verkligen ”mind-blowing”, boka in Dennis Westerberg direkt. När artificiell intelligens (AI) omdefinierar själva grunden för kunskap och intelligens, står våra arbetsplatser inför nya utmaningar och möjligheter. AI är inte längre bara är en del av vår vardag utan har blivit samhällets nya produktionsmedel. Produkterna stavas kunskap och intelligens. Vad händer när all världens kunskap och intelligens inte bara är tillgänglig för alla, utan också blivit gratis för den som har en internetuppkoppling?  – Vad händer med marknadsvärdet på organisationens kunskapsövertag, när övertaget suddas ut? En demokratisering av kunskap och intelligens ställer nya krav på organisationen, på oss som individer och på samhället. När maskinerna kan producera det som tidigare ansågs vara unikt mänskligt, behöver vi ställa oss frågan