Inlägg

Visar inlägg från maj, 2024

ChatGPT får ögon; på "riktigt"

Med den senaste uppdateringen från OpenAI kommer ChatGPT att få förmågan att se – på "riktigt". Detta representerar ett stort steg framåt inom generativ AI och öppnar upp för nya möjligheter inom datainsamling och modellträning. Förbättrad datainsamling Multimodal data: När ChatGPT kan bearbeta både text och rörlig video, öppnas möjligheten för att samla in data från flera källor samtidigt. Detta innebär att bilder, videor och text kan integreras för att skapa en mer omfattande och nyanserad databas. Genom att kombinera dessa olika typer av data kan AI-modeller få en djupare förståelse för kontexten, vilket är avgörande för att förbättra deras prestanda och användbarhet. Ökad datamängd: Med tillgång till visuell information finns en enorm mängd ny data tillgänglig för träning. Bilder och videor från sociala medier, offentliga databaser och andra källor kan nu inkluderas i träningsprocessen, vilket leder till en rikare och mer varierad datamängd. Kvalitetskontroll och filtreri

Är AI tio gånger så omvälvande som tidigare teknologiska skiften?

I den teknologiska tidslinjen har vi bevittnat flera avgörande skiften som transformerat våra samhällen på fundamentala sätt. Elektrifieringen, tillkomsten av datorer, och internet har alla spelat avgörande roller i att forma den moderna världen. Men nu står vi inför en ny era: artificiell intelligens (AI). Många hävdar att AI är tio gånger så revolutionerande som tidigare teknikskiften. Låt oss utforska detta påstående och dess potentiella konsekvenser för AI-företagens framtid. AI: Den ultimata förändringskraften? Elektrifieringen möjliggjorde maskinernas era, datorerna banade väg för automatisering, och internet kopplade samman världen på ett aldrig tidigare skådat sätt. Så, vad gör AI så speciellt? Till skillnad från tidigare teknologier, har AI potentialen att inte bara automatisera utan också att självständigt lära, anpassa sig och fatta beslut. Denna förmåga att kontinuerligt förbättra och optimera processer i realtid kan skapa en dominoeffekt av innovationer och effektivisering

AI; en outnyttjad potential

När elektriciteten först kom kunde den bara tända och släcka en lampa. Det var en magisk teknik, men dess fulla potential var ännu outnyttjad. Ingen kunde då föreställa sig framtida innovationer som hårtorkar, brödrostar eller kylskåp – än mindre självkörande tåg eller bilar. Denna historia påminner oss om att varje ny teknologi börjar med enkla tillämpningar som senare utvecklas till något mycket större. Samma sak gäller för generativ AI. Idag är det fantastiskt att verktyg som ChatGPT kan skriva, redigera och sammanfatta texter. Det är imponerande, men bara en bråkdel av vad generativ AI är kapabel till. Precis som med elektricitetens tidiga dagar står vi nu på tröskeln till en era av otaliga möjligheter som vi ännu inte kan förutse. Varför generativ AI är viktig nu? Företag, kommuner och organisationer som inte utnyttjar generativ AI idag missar en enorm potential. Att förstå och implementera denna teknologi kan vara avgörande för att ligga i framkant. Här är några områden där gener

Arkitektyrket: 10 spådomar om framtiden

1. AI kommer att bli en oumbärlig assistent AI används redan i mängder av sammanhang, och integreras i många verktyg, vilket visar dess effektivitet och nödvändighet. 2. Design och konstruktion kommer att drivas av data Det ser vi redan, i övergången från skisser till databaserad design. 3. AI kommer att revolutionera designprocessen AI-plattformar kommer att automatiserar hela designprocessen och integrerar kostnadshantering och miljöstandarder, vilket gör manuella processer överflödiga. 4. Byggnader kommer att bli allt mer intelligenta Digitala tvillingar som optimerar byggnadens prestanda i realtid visar att byggnader kan bli självreglerande och mer effektiva. 5. Städer kommer att bli intelligenta Intelligenta system kommer att övervaka och optimera stadstrafik och resurshantering, vilket skapar effektivare och mer hållbara stadsområden. 6. Kunder kommer att förvänta sig att deras arkitekter använder AI Utvecklare kräver AI i projekt för att minska fel och förbättra effektiviteten,

Retriever-Augmented Generation (RAG)

Retriever-Augmented Generation (RAG) är en avancerad AI-teknik som hjälper företag att utnyttja sin egen data för att förbättra beslutsfattande och kundservice. RAG-teknologin fungerar genom att kombinera två kraftfulla processer: informationssökning och svarsgenerering. Här är hur det fungerar, steg för steg: 1. Informationssökning: När en fråga ställs, oavsett om det är från en kund, en anställd, eller en chef, söker RAG först igenom företagets omfattande datamängder för att hitta relevant information. Detta inkluderar allt från interna dokument och rapporter till kunddatabaser och tidigare transaktionshistorik. 2. Svarsgenerering: Med den relevanta informationen i handen använder RAG sedan sin generativa kapacitet för att formulera ett klart, koncist och informativt svar. Detta sker på ett sätt som är lätt att förstå och omedelbart tillämpbart för den som frågar. Fördelarna med att använda RAG inom ett företag är många: - Förbättrad kundservice: Genom att snabbt ge exakta och rel