Inlägg

Visar inlägg från juni, 2023

Framtiden är redan här: Tio exempel på hur AI-assistenter förändrar våra liv

Här presenterar vi tio inspirerande visioner för hur AI kommer att revolutionera vår vardag [och... framtiden är faktiskt redan här]: 1. Varje elev får en AI-pedagog: Föreställ er en lärare som är tålmodig och medkännande i all oändlighet, alltid redo med ett hav av kunskap. Denna AI-pedagog stöttar eleverna längs deras utbildningsresa, guidar och hjälper dem att frigöra hela sin potential. 2. Varje individ får en AI-kompanjon: En personlig assistent, mentor, coach, rådgivare och terapeut, allt i ett. Alltid tillgänglig för att erbjuda stöd genom livets alla vändningar, för att optimera varje individs livsutmaningar och maximera deras möjligheter. 3. Varje forskare får en AI-partner: En AI-kollega som expanderar forskarens möjligheter till vetenskapliga framsteg och upptäckter. AI-stöd kommer också att erbjudas till konstnärer, ingenjörer, affärsfolk, läkare och vårdpersonal inom deras respektive områden. 4. Varje ledare får en AI-rådgivare: Oavsett om det är en VD, en statsfunktionä

AI - din otröttliga, tålmodiga och ständigt stödjande livskamrat

Vår spaning: Framtiden kommer att väva samman våra liv med en AI som blir mer än bara en teknisk assistent - den blir en ständig följeslagare. En följeslagare som utstrålar en oöverträffad sympati, som ständigt stödjer oss, som är djupt engagerad i vårt välbefinnande och som är obevekligt besluten att hjälpa oss att nå våra mål. AI kommer att vara en källa till oändligt tålamod. Den kommer att stå redo att hjälpa oss med alla utmaningar vi står inför, beredd att vara vaken hela natten för att bistå oss. AI känner aldrig trötthet, frustration eller irritation. AI kommer att bli en magisk stöttepelare, en "superman-dräkt" som vi tidigare bara kunnat drömma om att ha tillgång till. På Aistrateg Malmö AB ser vi fram emot att guida företag, kommuner och organisationer på denna förändringsresa. Vi är ivriga att bidra till att forma framtiden för AI och dess roll i våra liv, och vi är övertygade om att det kommer att vara både inspirerande och givande. //Dennis och Lena www.aistrate

Att Bygga en Nyfikenhetskultur: "Wow. Vad kan jag skapa med det här verktyget?"

Vi lever i en tid av oändliga möjligheter. Varje dag möts vi av nya tekniker, verktyg och metoder som kan förändra våra liv och företag till det bättre. Detta är en spännande tid att vara en del av, men det är också en tid som kräver att vi ständigt är redo att anpassa oss och lära oss.  Ett sätt att anpassa sig till den snabba takten i teknologins värld är att omfamna en inställning av nyfikenhet och öppenhet . På Aistrateg Malmö AB är det just den här inställningen som vi strävar efter att upprätthålla. Vi ser varje ny teknik och varje nytt verktyg som en chans att skapa något unikt och värdefullt. Vi frågar oss själva: "Wow. Vad kan jag skapa med det här verktyget?". Att bygga en kultur av nyfikenhet är en framgångsfaktor för alla företag i den moderna världen. Nyfikenhet driver innovation, främjar samarbete och leder till ständig utveckling. Men hur skapar vi denna kultur? Först och främst är det viktigt att vi är öppna för nya idéer och tekniker. Vi måste vara villiga a

Utforska de sju AI-horisonterna

Artificiell intelligens (AI) är en revolutionerande kraft som har potentialen att förändra alla aspekter av hur en organisation fungerar. Hos Aistrateg Malmö AB har vi identifierat sju nyckelhorisonter där AI kan ge betydande fördelar för er verksamhet. Vi kallar dessa "De sju AI-horisonterna".  1. Horisont för automatisering av monotona, upprepande uppgifter Vi identifierar och automatiserar uppgifter som är monotona och upprepande. Denna horisont innebär att frigöra din personal från tråkiga rutinuppgifter och låta dem fokusera på mer komplexa och engagerande uppgifter. Detta leder till ökad produktivitet och högre medarbetarnöjdhet. 2. Horisont för kostnadsoptimering Vi utnyttjar AI för att effektivt sänka kostnader. Genom att automatisera dyra processer eller optimera befintliga processer för att minska slöseri, kan vi hjälpa er organisation att arbeta mer kostnadseffektivt. 3. Horisont för accelererad processhantering Med AI kan vi snabba upp långsamma eller tidskrävand

Lär dig genom att GÖRA – med ChatGPT

ChatGPT, en av de mest avancerade språkmodellerna tillgängliga idag, har revolutionerat sättet vi interagerar med maskiner. Men för att verkligen förstå dess potential och begränsningar, behöver vi mer än bara teoretisk kunskap. Vi behöver praktisk erfarenhet. Att testa och verkligen utforska ChatGPT ger oss möjlighet att interagera med AI på ett personligt och direkt sätt. Genom att ställa frågor, få svar och observera hur AI reagerar på olika scenarier, kan vi få en djupare förståelse för dess förmågor. Detta "learning by doing"-tillvägagångssätt låter oss se förstahands hur AI kan förstå, generera och reagera på mänskligt språk. Men som med alla teknologier, kommer ChatGPT med både fördelar och nackdelar. Dess förmåga att generera mänskligt liknande text kan vara en enorm tillgång för uppgifter som kundservice, innehållsskapande och mer. Men det finns också utmaningar att överväga, som risken för att generera vilseledande eller felaktig information, eller svårigheten att h

AI som verktyg för att formulera din egen och din organisations berättelse

"Du är inte gisslan i din livsberättelse, du är författaren; pennan är alltid inom räckhåll." Denna insikt är lika relevant för individer som för organisationer, och det är här AI och ChatGPT kommer in i bilden. AI-teknologi som ChatGPT är inte bara verktyg, de är kraftfulla "pennor" som kan hjälpa oss att skriva våra egna berättelser. De kan hjälpa oss att omvandla våra arbetsplatser, att skapa en kultur av engagemang och innovation, och att hitta nya sätt att lösa gamla problem. Men precis som med varje penna, är det vi skriver med AI och ChatGPT upp till oss. Vi kan använda dem för att skapa eller förstöra, för att upplysa eller förvirra. Det är vårt val, och det är därför det är så viktigt att vi förstår hur vi bäst kan använda dessa verktyg. På Aistrateg Malmö AB arbetar vi med att utbilda organisationer i hur man tillämpar ChatGPT i verksamheten. Vi tror att AI och ChatGPT kan vara kraftfulla verktyg för att skapa positiv förändring, men bara om vi använder d

ChatGPT: Framtidens partner eller hot?

ChatGPT inte är här för att ersätta oss. ChatGPT är här för att hjälpa oss, för att göra våra liv enklare och mer effektiva. Men det innebär också att vi måste anpassa oss och lära oss att arbeta tillsammans med dessa nya verktyg. För de som är villiga att omfamna denna nya teknik, finns det enorma möjligheter. ChatGPT kan bli en ovärderlig assistent, som hjälper till att effektivisera arbetsflöden, skapa innehåll och till och med generera nya idéer. Men det kräver att vi är öppna för förändring och villiga att lära oss att använda dessa nya verktyg på bästa sätt. För de som inte är beredda att anpassa sig, kan framtiden vara mer utmanande. Precis som med alla tekniska framsteg, kommer de som inte kan eller vill anpassa sig att hamna på efterkälken. Men det behöver inte vara så. Genom att omfamna AI och lära oss att använda det effektivt, kan vi alla dra nytta av dess fördelar. Så, hur kan du dra nytta av ChatGPT och AI? 1. Använd AI som ett verktyg för att effektivisera och förbättra

AI och etik: En guide till ansvarsfull användning av AI för er organisation

Artificiell Intelligens, har potential att revolutionera vår värld på många sätt. Den kan effektivisera processer, förutsäga mönster, och till och med skapa helt nya tjänster och produkter. Men med denna enorma potential kommer också stora etiska frågor och ansvar.  Hur säkerställer vi att AI inte förstärker befintliga orättvisor eller skapar nya? Hur ser vi till att AI respekterar människors rättigheter och integritet? Dessa är de typer av frågor som varje organisation som använder eller planerar att använda AI bör ställa. Låt oss titta på några nyckelprinciper och steg för att säkerställa en ansvarsfull och etisk användning av AI inom er organisation: 1. Transparens:  Se till att era AI-system är transparenta. Det betyder att det ska vara klart för alla intressenter hur och varför beslut tas. 2. Rättvisa : Sträva efter att era AI-system inte diskriminerar eller förstärker befintliga ojämlikheter. Detta kan innebära att kontrollera algoritmer för fördomar och se till att er data repre

Betydelsen av en Aistrateg för organisationens utveckling

Känner du att din organisation kan bli mer effektiv, framåtblickande och konkurrenskraftig? Kanske det känns som att andra organisationer redan hänger med i den teknologiska utvecklingen, men att ni själva inte riktigt hittar rätt väg framåt? Då är det här inlägget för dig. Idag ska vi tala om något som blir allt viktigare i den snabbt utvecklande teknologiska världen – rollen av en AI-strateg. Men först och främst, vad gör en AI-strateg? En AI-strateg är en expert på både affärsstrategi och artificiell intelligens (AI). Det är någon som kan förstå er organisations behov, mål och utmaningar, och kombinera detta med en djup förståelse för vad AI kan erbjuda.  En Aistrateg hjälper till att kartlägga hur AI kan förbättra er verksamhet, skapar en strategi för att genomföra detta (exempel via utbildning) och styr dess genomförande. Det kan handla om allt från att automatisera rutinprocesser till att utveckla AI-drivna produkter eller tjänster. Så varför behöver din organisation en AI-strate

Microsofts satsning på AI-assistenten Copilot – En gamechanger på arbetsplatsen

Detta inlägg handlar om en teknik som kommer att förändra hur vi interagerar med våra datorer på arbetsplatsen: Microsofts AI-assistent, Copilot. Microsoft har nyligen lanserat ett Early Access-program för Microsoft 365 Copilot. Detta är ett inbjudningsbaserat program som ger 600 utvalda företag världen över chansen att uppleva Copilots potential för att revolutionera arbetslivet. De första recensionerna har varit överväldigande positiva och tyder på att Copilot har potential att bli en gamechanger, speciellt när det gäller att katalysera kreativitet och effektivitet på möten. Copilot är inte bara en traditionell AI-assistent, den levereras med en rad nya och spännande funktioner. Ta till exempel den sofistikerade Semantic Index-funktionen, som är en avancerad karta över användar- och företagsdata. Låt oss säga att du frågar Copilot om "mars försäljningsrapport". Copilot kommer inte bara att leta efter dokument med de orden i filnamnet eller kroppen. Istället förstår den att