Inlägg

Visar inlägg från januari, 2024

Hur kan generativ AI påverka framtidens affärsmodeller?

Generativ AI påverkar affärsmodeller på flera viktiga sätt och kommer sannolikt att fortsätta göra det i framtiden. Den har potentialen att transformera hur organisationer fungerar, skapa nya produkter och tjänster, och revolutionera många industriella processer. En av de mest framträdande effekterna av generativ AI är dess förmåga att automatisera och förbättra kreativa och intellektuella processer. Detta innebär att AI kan generera text, kod, bilder, och andra former av innehåll, vilket kan vara användbart för allt från marknadsföring till mjukvaruutveckling. Företag kan använda dessa tekniker för att effektivisera processer, förbättra produktkvaliteten, och personifiera kundupplevelser. En annan viktig aspekt är AI-styrning och efterlevnad av regelverk. Med en ökad användning av generativ AI i företag, ökar också behovet av att hantera risker och efterleva gällande lagar och regler. Detta innefattar allt från hantering av upphovsrätt till att säkerställa att AI-systemen används på e

AI inom utbildning; mer än trist tjat om fusk

Många av oss minns kanske de traditionella skolbänkarna, där lärarens röst ekade i klassrummet, och undervisningsmetoderna var mer eller mindre oförändrade sedan decennier.  Men i en tid där tekniken tar jättekliv framåt, har också utbildningsvärlden börjat genomgå en omvälvning. Mitt i denna förändring står generativ AI – en teknik som alltför ofta framställs som en hotande skugga över lärandets ärlighet och integritet. Denna bild av AI som ett verktyg för fusk och plagiat är dock en alltför snäv syn på dess potential. Låt oss istället utforska de kreativa och innovativa sätten som AI kan användas i utbildningssammanhang. Personlig lärande-assistent Tänk dig en personlig lärande-assistent, driven av AI, som kan skräddarsy undervisningen efter varje elevs unika behov. Genom att analysera elevens kunskapsnivå, inlärningsstil och framsteg, kan AI:n erbjuda skräddarsydda övningar och resurser. Detta banar väg för en mer inkluderande och effektiv utbildning, där varje elev får det stöd och

Vårt jobb är inte att göra vårt jobb

Redan nu, utför datorer många av våra arbetsuppgifter, bättre än vi någonsin kunnat. Inget tvekan om den saken. Men... vårt jobb är inte att göra vårt jobb. Det är att finna nya uppgifter – mänskliga sådana – än fortare än datorn hinner ta de gamla ifrån oss.  Vi kommer att ersättas... men behöver inte ge upp. Vi kan fortfarande tillföra värde, dock på ett annorlunda sätt, smartare och med djupare insikt, och med mänskligare prägel. //Lena och Dennis www.aistrateg.se