Utbildning i Generativ AI: Nyckeln för Sveriges unga

I en värld som allt mer präglas av digital innovation, står generativ AI som en frontfigur för teknologisk utveckling. Trots detta visar en nyligen genomförd SIFO-undersökning att många unga svenskar mellan 16 och 34 år inte fullt ut nyttjar denna banbrytande teknologi. Varför är det så? Och ännu viktigare, hur kan vi överbrygga detta gap?

Undersökningen belyser en intressant paradox: Trots en bred kännedom om verktyg som Chat GPT, Dall-E, och Google Bard, använder endast 22% av unga svenskar generativ AI i vardagen. Den största orsaken till denna tvekan verkar vara bristande förståelse för teknikens potential – 46% ser inte syftet med den, medan 21% inte vet hur man använder den. Integritetsbekymmer och tillförlitlighetsfrågor adderar ytterligare lager till problematiken.

Det finns ett tydligt behov av utbildning och information. Genom att öka förståelsen för generativ AI och dess möjligheter kan vi låsa upp dess fulla potential för en ny generation användare. Detta kräver en kombination av utbildningsinitiativ, praktiska demonstrationer och öppen dialog om teknikens fördelar och risker.

Som experter på generativ AI och kommunikation, ser vi på Aistrateg Malmö AB en ljus framtid där unga svenskar inte bara förstår utan även omfamnar denna teknologi. Genom utbildning och engagemang kan vi tillsammans säkerställa att generativ AI blir en integrerad och värdefull del av både vardag och arbetsliv för Sveriges unga generation.


[Källa: STRATO

Undersökningen genomfördes i Kantar Media Sifopanel under perioden 6–10 oktober 2023. Totalt intervjuades 1192 personer i åldern 16–65 år. 1057 av dessa är i sysselsättning eller studerar. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel. ]


//Lena och Dennis
www.aistrateg.se

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

AI-workshops för ledning – Anpassning och integration av ChatGPT på arbetsplatsen

Så kan rektorer förbättra sina arbetsprocesser med hjälp av ChatGPT

Generativ AI: Framtidens verktyg för att automatisera monoton arbete inom kommunal sektor