AI och kunskap: När vi beställer insikter snarare än levererar dem

Tänk dig en restaurang där menyn inte listar rätter, utan istället har en enkel instruktion: "Berätta vad du är sugen på." Istället för att välja från fasta alternativ, skapar kocken en rätt speciellt för dig. På samma sätt är AI idag vår digitala 'kock', redo att skapa skräddarsydd kunskap för oss på begäran.

Tidigare, när vi stod inför ett problem, vände vi oss till bibliotek, experter eller kollegor. Kunskapen fanns där, men det krävde tid och ansträngning att hitta den. 

I dagens digitala värld använder AI tekniker som maskininlärning för att snabbt bearbeta enorma mängder information och generera insikter baserade på våra specifika krav.

Ta en företagsanalytiker som behöver förstå marknadstrender. Istället för att gräva igenom rapporter och diagram kan analytikern nu ställa en direkt fråga till sitt AI-system: "Vilka är de framväxande trenderna inom e-handel för det kommande året?" AI:n kan sedan dra slutsatser från globala datakällor och ge en skräddarsydd rapport.

Detta skifte från att söka till att beställa kunskap innebär en djupgående förändring i hur vi ser på lärande och beslutsfattande.

  • Snabbhet: Vi kan få tillgång till information snabbare än någonsin tidigare.
  • Precision: AI ger oss den mest relevanta kunskapen baserad på våra unika behov.
  • Evolution: Som med all teknik kommer AI att fortsätta utvecklas, vilket innebär att vår förmåga att beställa kunskap bara kommer att förbättras.

Så... när vi nu går framåt, kommer denna "beställningsmodell" av kunskap att bli normen. 

Företag och individer som förstår och anpassar sig till detta kommer att ligga i framkant, redo att dra nytta av AI:s fulla potential. 

Minsann.

//Lena och Dennis
www.aistrateg.seKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

AI-workshops för ledning – Anpassning och integration av ChatGPT på arbetsplatsen

Så kan rektorer förbättra sina arbetsprocesser med hjälp av ChatGPT

Generativ AI: Framtidens verktyg för att automatisera monoton arbete inom kommunal sektor